پان تورکیزم

7 04 2010

پان تورکیزم جنبشی است که به دلایل فراوان در صدد بوجود آوردن یک اتحاد سیاسی، فرهنگی و ایدیولوژیکی در میان ممالک و اقوام تورک نژاد میباشد. پان تورکیزم تقریبا صد سال پیش مطرح گردید و بعد از آن طرفداران بی شماری پیدا کرده است. گرچه مردم تورکتبار خواهان بوجود آوردن همچو وحدتی را هستند اما به دلیل گرفتاریها و مشکلات سیاسی و اقتصادی، ممالک تورکنژاد موفق به برنامه ریزی دقیقتر و جدی تری برای بوجود آوردن این اتحادیه نشده اند

این یک حقیقت تلخیست که اقلیتهای تورکتبار در حال از دست دادن فرهنگ و زبان خود هستند چون آنها به آن تعدادی نیستند که بتوانند زبان و فرهنگ اصلی خود را در بین زبان و فرهنگ حاکم حفظ نمایند. در بسیاری از ممالک، مخصوصا در شرق، تلاش لازم به حفظ فرهنگ و زبان اقلیتها صورت نمیگیرد و آهسته آهسته از بین میروند. از دست دادن فرهنگ و زبان برای تمدن انسانی ضرر بزرگ و جبران ناپزیریست

هدف از این حرکت و یا وحدت نژادپرستی و یا برتری جویی نیست. وقتی تاریخ را ورق میزنیم می بینیم که اقلیتهای تورکتبار صدها سال مورد ستم و ظلم دیگران بوده اند و از حقوق خود محروم مانده اند، آنها چندین بار در گذشته مورد حملات و قتل عام های نژادپرستان قرار گرفته اند. هدف از بوجود آوردن این وحدت رفع مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همکاریهای فرهنگی در میان مردم تورکتبار است

تلاش و زحمات رهبران و فرهنگیانی که در این راه کار کرده اند قابل قدر است، اما از آغاز این حرکت تا امروز پیشرفت و یا تغییر بزرگی بدست نیامده است. به عقیده ی من پیشرفت های کوچکی که در این راه حاصل شده است محدود بوده اند

برای رسیدن به اهداف بزرگ باید در صدد شناسایی و بدست آرودن اهداف کوچکتر باشیم تا راه برای رسیدن به هدف اصلی ساده تر گردد. داشتن محافل مشترک فرهنگی و همکاریهای سیاسی در سطح یک کشور میتواند آغاز این راه باشد. اقلیتهای تورکتبار از این طریق میتوانند فرهنگ خود را حفظ کنند و رشد دهند و از مشکلات همدیگر هم باخبر باشند

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: